pühapäev, 29. november 2015

Sirged puud ja kõverad puud

Metsamees teab, et metsas kasvavad nii sirged puud kui kõverad puud.  Ükskõik kuidas metsamees ei sooviks ikka kasvab mõni puu kõveraks. Nii on see kogu aeg olnud.  Milliseks kasvab puu, ei olene, kas seemned on pärit sirgest puust või kõverast puust. Selgus, kas seemnest sirgub sirge või kõver puu, saabub kui oleme seemne mulda pistnud. Üldjuhul sirguvad seemnest sirged puud. Sirgete puude taustal paistab kõver puu välja ja eristub teistest.

Millist puud peetakse normaalseks on vaatenurga küsimus. Metsamees peab üldjuhul normaalseks sirgeid puid, sest neid on rohkem ja need võimaldavad metsamehel saada sirget lauda. Kõverast puud saab ka sirget lauda kui kasutada teist tehnoloogiat, jätkamist. Ikkagi eelistab metsamees sirget puud.

Tavalisel linnamehel ei ole vahet, kas metsas kasvavad sirged või kõverad puud. Valdav osa rahvast peab mõistlikuks kasvatada metsas sirgeid puid. Nii on otstarbekas ja metsast on rahvale kasu. Palju reisinud riigimees on näinud igat sorti puid. Peamiselt küll suurlinna parkides. Kunstnikust linnamehele meeldivad aga kõverad puud, kuna tema meelsest eristuvad need teistest ja on stiilsed. Ja et neid tuleks kohelda sarnaselt sirgete puudega.

Nüüd asrutatakse riigimeeste tasemel küsimust kuidas võrdsustada kõverad puud sirgete puudega. Käib tõsine arutelu kas kõverat puud võib kohelda teistmoodi. Temast ju on ka võimalik saada tehnoloogia arengu tulemusel sirget lauda. Lisaks mõeldakse välja programme, kuidas kaitsta kõveraid puid. Agaramad kõverate puude kaistmise eestkõnelejad mõtlevad juba välja programme kuidas maast madalast tuleks kasvatada osad puud kõveraks. Et kõverad puud ei hakkaks metsas sedasi silma. Ja üldse peaks peaks olema mets mitmekesisem.

Arutelu käigus ei küsita metsamehelt mida tema tahab kasvatada ja kas võiks jääda sedasi, et ta kasvatab endiselt edasi sirgete puudega metsa. Ei mõtelda ka sellele mis on metsandusele olulisem ja kas kõverate puude kaitseprogramm tagab metsa jätkusuutlikuse pikas vaates.

Ja valdavalt linnas elanud seadusemees võtab malli euroopalistest põhimõtetest ning kaitsta on vaja iga puud. Sest nii on Euroopas 21 sajandil tavaks. Aru saamata, et euroopalike põhimõtete taga on kunagi tehtud viga, et metsad võeti maha ja alles on vaid põllumaa.

Seadusemees üritab teenida kannuseid ja järjepidevalt üritatakse suruda peale euroopalikku suhtumist. Küsimata endalt kordagi, kas ei oleks mõistlik säilitada metsa ja metsandust sellisel kujul nagu seda on Eestis sajandeid tehtud. Ega keegi ka vastu ei hakka, sest valdav osa rahvast elab nüüd linnas. Mets on kauge teema.

Mida teeb uue seaduse valguses metsamees? Nagu tavaliselt kasvatab tagasihoidlikult vaikides oma metsa. Ta teab, et olenemata seadusest õnneks kasvavad enamikest seemnetest metsas ikka sirged puud.
   

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar